Bisnes Emas PowerGold & Sekitar Isu Parameter Pelaburan Emas

by sabree hussin on November 4, 2015

in Powergold

Khalifah Islam kedua, Amirul Mukminin, Umar al-Khattab r.a. mengingatkan

Ertinya: “Janganlah kamu berjual beli di pasar kami, kecuali telah mendalami ilmu (hukum) agama tentangnya.” (Riwayat Tirmidzi, no 487, hlm 129; Albani: Hasan)

 

Satu perkara yang AMAT MEMBUANG MASA ialah apabila kita baru nak mula serius dalam sesuatu perniagaan, alih-alih bila dah gerak separuh jalan, rupa-rupanya kita dah terjebak dalam “perniagaan yang bermasalah.”

 

Yang dikatakan sebagai perniagaan bermasalah ini bukan sahaja dari aspek penawaran dan permintaan (demand & supply) tetapi bermasalah dari segi syariah juga.

 

powergold_dinar_1_4 Lebih-lebih lagi jika ingin libatkan diri dalam perniagaan melibatkan barangan ribawi. Ada banyak perkara yang perlu kita perhatikan, antaranya perlu bersih dari unsur riba, judi (maisir) dan juga gharar (ketidakpastian) yang melampau.

 

Mujurlah, Majlis Fatwa Kebangsaan telahpun menggariskan Parameter Pelaburan Emas yang boleh kita jadikan rujukan sebelum buat keputusan untuk sertai mana-mana syarikat yang membuka peluang untuk menjalankan perniagaan emas bersama mereka.

 

Jadi dalam perkongsian kali ini, saya ingin bincangkan aspek pelaburan emas bersama PowerGold dengan merujuk kepada parameter pelaburan emas seperti yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan.

 

Parameter Pelaburan Emas

Sumber: e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia

 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Parameter Pelaburan Emas. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:

 

Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Y. Bhg. Prof. Dr. Ashraf Md. Hashim dan Y. Bhg. Ustaz Lokmanulhakim bin Hussain daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA), Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan Parameter Pelaburan Emas seperti berikut:

 

Syarat Umum Jual Beli

1. Transaksi jual beli emas mestilah memenuhi semua rukun jual beli yang digariskan oleh Syarak, iaitu pihak yang berakad, item pertukaran, dan sighah menurut ’uruf yang diamalkan. Jika sekiranya suatu transaksi tidak memenuhi salah satu rukun jual beli, transaksi tersebut dikira tidak sah.

 

Pihak Yang Berakad

2. Pihak yang berakad mestilah orang yang mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Ta’aqud) iaitu dengan memenuhi kriteria berikut:

 

i. Baligh, berakal dan rasyid (cerdas)

Jika sekiranya pihak yang berakad seorang yang gila atau kanak-kanak sama ada mumayyiz atau tidak mumayyiz, maka jual belinya adalah tidak sah. Akad oleh kanak-kanak yang mumayyiz adalah tidak sah kerana jual beli ini melibatkan barang yang tinggi nilainya.

 

Istilah mumayyiz ini merujuk kepada kanak-kanak yang berupaya untuk membezakan perihal mana satu yang baik dan mana satu yang buruk, dan dapat membezakan mana satu yang betul dan mana satu yang salah.

 

Baligh pula merujuk kepada seseorang yang telah mencapai tahap “sudah berakal” atau kesempurnaan akal dan berlaku perubahan secara fisik pada tubuh badannya. Sama ada telahpun lalui mimpi basah, telah datang haid dan boleh mengandung. Pada peringkat usia seperti ini, lazimnya seseorang itu bukan sahaja dapat membezakan perkara-perkara asas seperti mana satu yang baik dan mana satu yang buruk, malahan dengan bantuan akal, mereka juga boleh berfikir dengan lebih jauh lagi.

 

Rasyid adalah bermaksud cerdas. Mereka yang ingin terlibat dalam pelaburan emas perlulah mempunyai kecerdasan, kerana ia amat diperlukan terutama sekali untuk membuat keputusan-keputusan yang sukar. Jika seseorang itu tak mempunyai kecerdasan yang baik, maka amat mudah untuk individu seperti ini ditipu, diperdaya ataupun dipengaruhi oleh jurujual emas yang hanya mahukan keuntungan segera.

 

ii. Keredhaan

Akad jual beli mestilah dimeterai oleh dua pihak yang saling redha-meredhai, tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan eksploitasi.

 

Harga Belian (al-Thaman)

3. Harga belian (al-Thaman) hendaklah diketahui dengan jelas oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli.

 

buat_duit_dengan_dinar_pwg

Harga emas akan sentiasa berubah dari masa ke masa. Harga berubah mengikut pasaran semasa persatuan kedai emas.

 

Bagi mereka yang masih belum menjadi ahli powergold, harga jualan untuk mereka dapatkan stok emas 1/4 dinar ialah RM227. Namun, jika mereka telah menjadi ahli powergold, mereka boleh dapatkan harga yang lebih rendah dan eksklusif, iaitu sebanyak RM202.40 sahaja.

 

Apa yang anda perlu tahu ialah, anda boleh semak harga emas semasa di laman web PowerGold.

 

Barang Belian (al-Muthman)

4. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang wujud, dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang menjual ketika berlangsungnya kontrak jual beli. Oleh itu, jual beli suatu yang tidak wujud secara fizikalnya dan juga jual beli suatu yang tidak dimiliki oleh pihak yang menjualnya adalah tidak sah.

 

5. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang boleh diserahkan kepada pembeli atau wakilnya. Jika barang belian tidak dapat diserahkan kepada pembeli, ataupun penjual mensyaratkan tidak menyerahnya kepada pembeli, maka akad tersebut tidak sah.

 

Powergold adalah syarikat yang menjalankan perniagaan jual beli emas. Bila anda buat tempahan emas, anda akan dapat emas. Bukannya akaun emas, bukan sijil emas, dan bukan juga surat perjanjian untuk memberi anda emas pada satu tempoh masa yang ditetapkan.

 

Selagi mana anda beli emas, dapat emas, ia masih lagi menepati parameter pelaburan emas yang ke-5 ini.

 

6. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang diketahui oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli. Ia boleh terlaksana melalui kaedah-kaedah di bawah:

i. Melihat sendiri barangan yang hendak dibeli ketika akad jual beli, atau sebelum akad jual beli dalam tempoh yang tidak menjejaskan sifat-sifatnya.

 

ii. Melihat sampel barangan yang hendak dijual beli. Ini biasanya berlaku semasa proses pemesanan sebelum akad dilaksanakan.

 

iii. Menentukan sifat-sifat dan kadar barang belian secara terperinci yang secara urufnya tidak menimbulkan pertikaian. Dalam konteks emas, penentuannya adalah dengan mengenalpasti tahap ketulenan emas samada mengikut standard lama berasaskan karat (seperti emas 24 karat), atau standard baru berasaskan peratusan (seperti emas 999). Penentuan sifat juga mestilah mencakupi bentuk emas, samada dalam bentuk syiling, wafer, jongkong dan sebagainya. Timbangan emas secara tepat juga adalah suatu yang disyaratkan dalam penentuan sifat emas.

 

Sebagai ahli dan pelanggan powergold, anda boleh ke laman web ini untuk melihat senarai produk yang boleh ditempah. Anda boleh klik pada bahagian Harga Emas dan juga Katalog Produk.

powergold_taukeemas

 

Sighah

7. Sighah dalam jual beli adalah suatu yang menunjukkan kepada keredhaan kedua-dua pihak untuk memetrai kontrak jual beli. Ia boleh berlaku samada melalui pertuturan, atau suatu yang boleh mengambil hukum pertuturan seperti tulisan dan seumpamanya. Manakala jual beli secara Mu’ataah (serah-hulur) juga adalah dikira sebagai sighah yang muktabar oleh sebahagian fuqaha’.

 

Jual beli secara online, berlaku sama ada menggunakan medium FB, emel atau menggunakan whatsapp.

 

8. Di dalam sighah jual beli tidak boleh dimasukkan unsur penempohan. Contohnya, seseorang mengatakan, “Saya menjual barangan ini kepada kamu dengan harga RM100 untuk selama tempoh setahun”.

 

9. Ijab dan qabul mestilah bersepadanan dan menepati antara satu sama lain dari sudut ciri-ciri dan kadarnya.

 

Syarat Khusus Jual Beli Emas Yang Bercirikan Item Ribawi

10. Oleh kerana emas dan wang adalah dua item ribawi yang mempunyai illah yang sama, maka syarat tambahan bagi transaksi pembelian atau penjualan emas mestilah memenuhi syarat berikut:

i. Berlaku taqabudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam transaksi sebelum kedua-dua pihak bertransaksi berpisah daripada majlis akad.

ii. Jual beli emas hendaklah dijalankan secara lani, dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan.

Syarat-syarat tersebut adalah khas bagi emas yang bercirikan item ribawi, seperti emas jongkong dan syiling emas. Syarat ini tidak termasuk barang perhiasan emas kerana ia telah terkeluar daripada illah ribawi.

Perincian taqabudh dan urusniaga lani adalah seperti berikut:

Syarat Pertama: Taqabudh

11. Taqabudh (penyerahan) hendaklah berlaku terhadap kedua-dua item jual beli iaitu harga dan juga barang belian (emas), dan ia hendaklah terlaksana sebelum kedua-dua pihak berpisah daripada majlis akad.

 

12. Penyerahan harga boleh dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut:

a. Pembayaran secara tunai
b. Pembayaran secara cek yang diperakui (seperti banker’s cheque)
c. Pembayaran secara cek peribadi
d. Pembayaran secara kad debit
e. Pembayaran secara kad kredit
f. Pemindahan wang daripada akaun simpanan atau semasa.

 

Secara urufnya, kesemua bentuk bayaran di atas kecuali (c) adalah dianggap sebagai pembayaran tunai oleh penjual. Pembayaran melalui kad kredit masih lagi dianggap tunai kerana pihak penjual akan mendapatkan harga jualan secara penuh dari pihak yang mengeluarkan kad kredit tersebut. Hutang yang berlaku, jika ada, adalah di antara pemegang kad dengan pengeluar kad dan bukannya dengan penjual barangan.

 

Status tunai ini masih lagi diterima secara urufnya oleh penjual walaupun pada hakikatnya pihak penjual akan menerima secara fizikal atau dimasukkan ke dalam akaunnya beberapa hari selepas transaksi berlaku.

 

13. Penyerahan barang belian (emas) hendaklah berlaku secara penyerahan hakiki ataupun kaedah muktabar yang boleh menggantikan penyerahan hakiki. Penyerahan barang belian yang muktabar akan membawa kesan sama seperti penyerahan hakiki, iaitu:

a. Berpindah dhaman (tanggungjawab jaminan) daripada penjual kepada pembeli.
b. Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa ada halangan.

 

Emas yang dibeli akan dihantar kepada pembeli menerusi khidmat syarikat kurier. Lazimnya, untuk perkhidmatan ini, akan ambil masa 2 – 3 hari bekerja untuk emas sampai ke tangan pembeli.

 

14. Majlis akad di dalam transaksi jual beli boleh berlaku dengan pertemuan secara fizikal, ataupun secara maknawi. Contoh majlis akad secara maknawi ialah ijab dan qabul melalui telefon, sistem pesanan ringkas (sms), emel, faksimili dan lain-lain. Tetapi disyaratkan dalam semua bentuk majlis akad tersebut, hendaklah berlaku taqabudh ketika majlis akad, contohnya melalui penyerahan secara wakalah.

Perlu diberi perhatian bahawa majlis akad secara bertulis akan hanya bermula apabila ianya diterima oleh pihak yang berkontrak. Contohnya, pembeli menandatangani akad jual beli dan kemudian menghantarnya melalui pos kepada penjual. Selepas tiga hari, akad tersebut sampai ke tangan penjual. Maka majlis akad bermula pada waktu tersebut, jika pihak penjual bersetuju, maka akad tersebut perlu disempurnakan oleh penjual dengan menandatanganinya, dan barang belian hendaklah diserahkan kepada pembeli secara hakiki atau hukmi.

 

Syarat Kedua: Secara Lani

15. Transaksi jual beli emas hendaklah berlaku secara lani dan tidak boleh dimasuki sebarang unsur penangguhan, samada dalam penyerahan harga atau dalam penyerahan emas.

 

16. Penangguhan penyerahan harga yang tidak dibenarkan adalah meliputi pembelian secara hutang secara keseluruhannya atau pembelian secara bayaran ansuran.

 

17. Kelewatan penyerahan emas yang melebihi tempoh tiga hari selepas akad jual beli dimeterai adalah tidak dibenarkan sama sekali.

Manakala bagi kelewatan penyerahan emas dalam tempoh kurang daripada tiga hari, Muzakarah mengambil maklum bahawa terdapat perbezaan pandangan ulama di dalam hal ini. Namun Muzakarah lebih cenderung untuk mengambil pakai pendapat yang tidak membenarkan berlakunya kelewatan walaupun tempohnya kurang daripada tiga hari. Dengan kata lain, penyerahan emas mestilah di lakukan di dalam majlis akad tanpa ada penangguhan. Ini adalah kerana di dalam urusniaga emas, kelewatan tiga hari bukanlah suatu uruf, berbeza dengan isu tukaran matawang asing.

Di dalam pertukaran mata wang asing, tempoh T+2 diperlukan kerana ianya melalui proses tertentu yang melibatkan tempoh masa bekerja yang berbeza antara negara, perpindahan wang elektronik, clearing house dan lain-lain lagi. Proses-proses yang disebutkan ini tidak terdapat di dalam perniagaan jual beli emas fizikal. Maka adalah tidak tepat untuk membuat qiyas ke atas proses pertukaran matawang asing.

 

Namun secara praktikal, pihak penjual akan menyerahkan emas selepas amaun bayaran yang dibuat melalui cek dan sebagainya dikreditkan ke dalam akaunnya. Proses ini biasanya akan mengambil masa tiga hari bekerja. Di dalam menangani tempoh antara penyerahan cek dan penerimaan emas, maka pihak penjual dan pembeli bolehlah mengambil pakai aturan berikut:

Pihak pembeli akan hanya membuat pesanan (order) kepada penjual dengan dinyatakan jenis dan berat emas yang ingin dibelinya. Pesanan ini akan disertai dengan pengiriman wang ke akaun penjual. Pada tahap ini, perkara berikut perlu diberi perhatian:

i. Pada peringkat ini, akad jual beli emas masih belum berlaku.

ii. Wang yang berada di dalam akaun penjual masih lagi bukan milik penjual tersebut. Ianya masih milik pembeli dan disimpan sebagai amanah oleh penjual. Di dalam hal ini, adalah lebih baik jika satu akaun khas yang bersifat amanah (trust account) dibuka oleh penjual.

iii. Emas masih lagi kekal menjadi milik penjual dan ia bertanggungjawab penuh ke atas emas milikannya itu.

iv. Di dalam peringkat ini, pembeli masih boleh membatalkan pesanan yang dibuat dan penjual hendaklah memulangkan wang kepada pembeli. Namun, jika berlaku kerugian sebenar disebabkan pembatalan tersebut, bolehlah dibuat syarat bahawa ia perlu ditanggung oleh pembeli. Contohnya, pembeli membuat pesanan 100gm emas 999 dengan harga RM20,000. Ketika ini, pihak penjual telah menyimpan emas tersebut dan tidak menjualkannya kepada pihak lain yang telah bersedia untuk membelinya. Selepas tiga hari, apabila penjual bersedia untuk membuat akad jual beli dan seterusnya menyerahkan emas tersebut kepada pembeli, pembeli membatalkan pesanannya. Pada hari tersebut harga emas telah jatuh kepada RM19,000. Dengan kata lain, penjual akan kerugian RM1,000 jika menjualnya kepada pihak lain. Di dalam hal ini, kerugian sebenar adalah sebanyak RM1000.

Apabila wang pesanan sudah diberi clearance oleh bank, maka akad jual beli perlu dilakukan. Wang di dalam trust account (jika ada) bolehlah dipindahkan ke akaun penjual dan emas hendaklah diserahkan kepada pembeli.

 

Akad Dan Unsur Sampingan

18. Penglibatan hibah dalam transaksi jual beli samada hibah dalam bentuk barangan ataupun wang tunai adalah dibenarkan jika mencukupi syarat-syarat hibah, dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak. Perlu diberi perhatian bahawa hibah secara hakikatnya adalah akad sukarela dan ia bukanlah di dalam bentuk lazim. Dengan kata lain, jika janji hibah ini tidak ditunaikan oleh penjual, maka pembeli tidak boleh memaksanya memberi hibah tersebut.

 

19. Penglibatan wadiah dalam pelan pelaburan emas hendaklah menepati hukum hakam wadiah, yang antara lain ialah pegangan wadiah adalah berasaskan kepada Yad Amanah.

 

20. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) emasnya, termasuklah memberi pinjaman (qardh) kepada orang lain. Tetapi hendaklah memenuhi kriteria qardh yang dibenarkan syarak, yang antara lain tidak boleh membawa unsur faedah, tidak wujud unsur ”salaf wa bay” iaitu hutang yang diikat bersama dengan jual beli.

 

21. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) emasnya termasuk menjadikannya sebagai pajakan untuk wang secara hutang, selagi konsep al-Rahn yang digunakan adalah bertepatan dengan hukum syarak. Namun secara teorinya, perkara ini seharusnya tidak digalakkan kerana secara tidak langsung ia menggalakkan aktiviti berhutang di dalam keadaan yang tidak perlu.

 

22. Wa’d boleh dimasukkan dalam pelaburan emas, selagi mana ia adalah wa’d dari sebelah pihak dan bukannya muwa’adah dari kedua-dua belah pihak. Contoh aplikasi wa’d dalam konteks ini ialah membuat purchase order, iaitu pelanggan membuat perjanjian untuk membeli emas dengan harga tertentu. Perjanjian pembelian ini dinamakan ’kunci harga’. Sekiranya proses kunci harga adalah menyamai proses akad jual beli, ia tidak dibenarkan kerana akan berlaku penangguhan.

 

23. Transaksi jual beli hendaklah bebas daripada unsur-unsur riba, perjudian, gharar yang berlebihan, dan kezaliman. Jika sekiranya terdapat unsur-unsur tersebut, transaksi jual beli adalah dikira tidak memenuhi kriteria syarak.

 

Baiklah, saya kira apa yang telah digariskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan mengenai pelaburan emas adalah cukup jelas.

 

Selagi apa yang kita buat tidak menyalahi apa yang disyariatkan oleh agama, In Shaa Allah, tiada masalah untuk kita berniaga.

 

Tetapi, kalau awal-awal lagi dah nampak secara terang-terangan ianya menyalahi apa yang digariskan dalam syariat Islam, dan mengandungi unsur riba, maka cepat-cepatlah jauhkan diri daripada pelaburan seperti itu.

 

Sabda Nabi SAW daripada Ibn Mas’ud r.a:

Ertinya: “Sesungguhnya riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa.” (Riwayat Ahmad, al-Hakim)

 

Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan panduan.

 

 

 

Rujukan:

1. e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia “Parameter Pelaburan Emas”

2. Wang, Anda dan Islam – Zaharuddin Abd Rahman

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

{ 14 comments… read them below or add one }

Raihanah Ahmad November 5, 2015 at 10:59 am

join powergold ke. bagus simpan emas ni kan

Reply

saljuhumairah November 5, 2015 at 4:14 pm

Bisness power gold memang tranding sekarang ni… dengan plan pemasaran dan situasi ekonomi sekarang ni yang mendesak sangat penting menyimpan emas..

Jom power gorld

Reply

mrhanafi November 6, 2015 at 12:53 am

masalah dari segi syariah..parah tu kerana ia akan dipersoalkan di akhirat nanti

Reply

cik tom November 6, 2015 at 2:55 pm

tahun depan planning nak beli dinar emas..tahun ni hold dulu..

Reply

titan November 6, 2015 at 6:21 pm

aku suka beli aje.

nak jual aje yang malas lagi.

Reply

seri nian November 6, 2015 at 9:30 pm

bestnya mereka yang kumpul emas…..

Reply

Sani November 8, 2015 at 11:16 am

Bab caurier tu yang merisaukan. Takut tak sampai pulak nanti..

Reply

Sani November 8, 2015 at 11:21 am

Gambar awek yang pegang sign board tu memang selalu nampak kat mana-mana..

Reply

Noriza Rahman November 8, 2015 at 3:30 pm

Memang bagus pelaburan emas ni, cuma kena pandai pilih la kan…jangan sampai kena sontot sudah..

Reply

siti hazreen November 8, 2015 at 9:41 pm

pelaburan emas in syaa allah tak rugi

Reply

arnie November 9, 2015 at 3:27 pm

Bagus simpan emas nie, cuma kena berhati2 jangan sampai ditipu je laa..

Reply

onlajer November 9, 2015 at 3:34 pm

kawan beli barang kemas je sekarang ni hihihi

Reply

suri November 12, 2015 at 3:24 pm

kalau dapat banyak untunglah macam ini boleh jadi duit ini nanti

Reply

JMR November 16, 2015 at 2:02 pm

paling penting ‘kejujuran’ dalam urusan jual beli..

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: